Revision af forfatningsrecessen

Generalsekretariatet meddeler, at FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag, forfatningsrecessen, er blevet revideret. Forandringerne omfatter dels mindre præciseringer og justeringer og dels oprettelsen af et Justitspersonelindstillingskammer under ledelse af justitspersonelindstillingskammerpræsident AKH. Kammeret afgiver indstillinger inden udpegning af retspræsidenter, justitiariusser, dommere, tribuner og generaladvokater ved organisationens domstole.

Ændringerne, der gennemføres iht. recessens § 48, stk. 2, omfatter § 31 a, stk. 4; § 36 o; § 39, stk. 1 og 3; § 40, stk. 4; § 45, stk. 2; § 66, stk. 1 og 2; § 71, stk. 26 og 27, og træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Siderne Ledelse og Struktur er opdateret med de relevante ændringer.