Da Poet

da_poetDigteren Da Poet (f. 1986) regnes for “et af de unge håb” i Danmark i dag. Hans stærke poesi gennembryder de gængse postmodernistiske rammer og sætter derved nye standarder på dansk, nordisk og europæisk plan.