Forfatningsreces

Her kan FLDG’s konstitutionelle grundlag, forfatningsrecessen, hentes.