Forfatningsreces

FLDG’s vedtægtsmæssige grundlag er forfatningsrecessen, der kan hentes herunder.