Om organisationen

FLDG er en privat organisation, der arbejder for mangfoldige mål af vidt forskellig, men dog delvist indbyrdes sammenhængende karakter.

Alle henvendelser rettes til Generalsekretariatet på generalsekretariatet@fldg.dk

FLDG er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med CVR-nummer 31106613.

Bidrag fra medlemmer og andre kan indbetales direkte til organisationens fiskus.