Nye poster og høringssvar

Alle relevante FLDG-institutioner og -enheder følger nøje den aktuelle udvikling i Østersøområdet. Til fortsat fremme af organisationens indsats i denne region har organisationens kompetente institutioner derfor besluttet, at der oprettes en række nye poster:

  • AKH udnævnes til indsatsleder i Pommern, Kasjubien og Mellemste Østersø.
  • ATH udnævnes til kommissær for atomenergispørgsmål.
  • TH udnævnes til kommissær for baltiske sikkerhedsanliggender.

Den førstnævnte post har status som operativ enhed af type I (underlagt Generalkommandanturen), mens de to sidstnævnte poster har status som operative enheder af type II (underlagt Generalinspektoratet). Indsatslederen i Pommern, Kasjubien og Mellemste Østersø samt kommissæren for baltiske sikkerhedsanliggender optager ethvert nødvendigt samarbejde med Den Stående Komité for Østersøen/Baltikum.

Samtidig meddeles det, at FLDG afgiver følgende høringssvar til Polens Generaldirektorat for Miljøbeskyttelses igangværende høring i medfør af Espoo-konventionen i anledning af miljøkonsekvensrapporten for det kernekraftværk, som påtænkes opført ved Østersøen:

Henset til Republikken Polens ønske om strategisk energiuafhængighed såvel som nedbringelse af kulkraftens andel af energiforsyningen udtrykker FLDG hermed sit bifald til Polskie Elektrownie Jądrowes planer om opførelse af et trykvandsreaktorbaseret atomenergianlæg ved Choczewo.

Spørgsmålet har i FLDG’s organisation været behandlet af alle relevante institutioner og operative enheder, herunder Den Stående Komité for Østersøen/Baltikum; indsatslederen for Nordtyskland/vestlige Østersø; indsatslederen for Pommern, Kasjubien og Mellemste Østersø; indsatslederen for Sverige; indsatslederen for Letland; indsatslederen for Litauen; indsatslederen for Gotland; indsatslederen for Øland; Kommandantur Bornholm; Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden; Overkommandantur Skånelandene; Overkommandantur Storkøbenhavn; Den Stående Komité for Sydfyn og Øerne; kommissæren for atomenergispørgsmål; og kommissæren for baltiske sikkerhedsanliggender.

Dette høringssvar er udstedt bl.a. i medfør af forfatningsrecessens § 66, stk. 1.

FLDG har ingen yderligere kommentarer.