Nye operative enheder og poster

Med henblik på en forstærket og bedre koordineret indsats på forskellige områder af nærmere afgrænset karakter har FLDG’s kompetente organer besluttet at foretage visse nyoprettelser af operative enheder såvel som afledte og/eller på andre måder hensigtsmæssige ændringer i allerede bestående operative enheder:

  • AKH, der allerede er indsatsleder i Ægypten, udnævnes til kommissær for koptiske anliggender. AKH udpeges tillige som indsatsleder i Litauen.
  • ATH‘s titel af indsatsleder i Nordtyskland/Østersøen ændres til indsatsleder i Nordtyskland/vestlige Østersø. ATH udpeges tillige som indsatsleder i Spanien.
  • TH udnævnes til indsatsleder på Gotland og indsatsleder på Øland samt kommissær for hansestædernes kulturarv.
  • Der oprettes en Stående Komité for Østersøen/Baltikum bestående af AKH, ATH og TH. Komitéen optager ethvert nødvendigt samarbejde med alle relevante enheder mv., herunder indsatslederne i Estland, Finland, Gotland, Letland, Litauen, Nordtyskland/vestlige Østersø, Sverige, Øland og Ålandsøerne, kommissæren for nordtyske told- og grænseanliggender, Kommandantur Bornholm, Koordinationsråd Østdanmark/Hovedstaden, Overkommandantur Skånelandene, Overkommandantur Storkøbenhavn, Den Stående Komité for Sydfyn og Øerne, kommissæren for hansestædernes kulturarv samt Analyse- og operationscentret for Skånelandenes befrielse.

De nye poster og enheder regnes for operative enheder af type I (underlagt Generalkommandanturen), idet dog posterne som kommissær for koptiske anliggender og kommissær for hansestædernes kulturarv anses for operative enheder af type II (underlagt Generalinspektoratet).