Varsling om ændringer i bankforhold

Generalskat- og rentekammeret meddeler: Jyske Bank, der på grund af en række fusioner og opkøb er endt med at være FLDG’s primære bankforbindelse, har pludselig meddelt at ville begynde at opkræve meget store gebyrer fra de foreninger, der er kunder hos banken.

Generalskat- og rentekammeret, der allerede tidligere har foranlediget Fiskusforvaltningen til at omplacere størsteparten af FLDG’s likvider, har desårsag taget fornyede initiativer med henblik på fortsat og forstærket beskyttelse af organisationens likvide beholdninger mod dette uretmæssige anslag.

FLDG’s talrige medlemmer opfordres ligeledes til at indskrænke eller om muligt afbryde deres eventuelle forbindelse med Jyske Bank.