Varsling om ændringer i bankforhold

Generalskat- og rentekammeret meddeler: Jyske Bank, der på grund af en række fusioner og opkøb er endt med at være FLDG’s primære bankforbindelse, har pludselig meddelt at ville begynde at opkræve meget store gebyrer fra de foreninger, der er kunder hos banken.

Generalskat- og rentekammeret, der allerede tidligere har foranlediget Fiskusforvaltningen til at omplacere størsteparten af FLDG’s likvider, har desårsag taget fornyede initiativer med henblik på fortsat og forstærket beskyttelse af organisationens likvide beholdninger mod dette uretmæssige anslag.

FLDG’s talrige medlemmer opfordres ligeledes til at indskrænke eller om muligt afbryde deres eventuelle forbindelse med Jyske Bank.

Ændrede bankforhold

Til orientering for de mange, der står i fiskal forbindelse med FLDG, oplyser Generalskat- og rentekammeret, at der endnu en gang er ændringer i FLDG’s bankforhold.

FLDG’s konto blev oprindeligt oprettet i Eik Bank (tidl. Din Bank og Skandiabanken), der senere blev overtaget af Finansiel Stabilitet, solgt til Sparekassen Lolland, ændret til Finansbanken og siden Finansnetbanken, hvorefter den blev solgt til Jyske Bank; som konsekvens af sidstnævnte salg er banken nu integreret i Jyske Bank, således at FLDG’s bankforbindelse nu er Jyske Bank. Der sker indtil videre ingen ændringer i organisationens kontonumre mv.