Procesafslutning

Generalsekretariatet og Generalprokuraturen meddeler, at visse retlige forløb er tilendebragt; da resultatet af bemeldte processer ikke har været til organisationens fulde tilfredshed, overvejes det, hvilke yderligere skridt der måtte kunne tage i denne sammenhæng.

Nærmere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige årsager endnu ikke gives.