Reviderede beredskabsniveauer

Generalsekretariatet meddeler på vegne af Generalkrigskollegiet, at der er indført reviderede beredskabsniveauer i FLDG. Beredskabsniveauerne, der (jf. forfatningsrecessens § 39, stk. 2) benævnes militärische Bereitschaftsstufen (MBS), er følgende:

  • MBS I: Allgemeine Bereitschaft.
  • MBS II: Verteidigungsbereitschaft.
  • MBS III: Erhöhte Verteidigungsbereitschaft.
  • MBS IV: Generalmobilmachung und allgemeine Kriegsbereitschaft.
  • MBS V: Kriegszustand.

I overensstemmelse med tidligere kundgørelser befinder organisationen sig på nuværende tidspunkt på det mellemste beredskabsniveau, MBS III. Yderligere oplysninger kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke gives ad åbne kanaler.