When a hammer cries, a pharmacist dies

D|o|G, 2015 | Julen nærmer sig, og med ét slag forandres de kendte rammer omkring denne fest, hvor lysets genkomst markeres, og kirken fejrer Jesu fødsel: Evangelisten Lukas har en juleberetning, evangelisten Matthæus har ligeledes én, og evangelisten Johannes skriver: »I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud«; til disse udødelige juletekster føjer sig nu D|o|Gs seneste digt, på én og samme tid en litterær manifestation, en poetisk eksplosion og en mesterlig realisation.

When a hammer cries, a pharmacist dies

A ride my bike up a mountain of senators and handheld Christian mice.

Dust and trust settle in a pool of overpaid Bulgarian house blood.

Twenty one thousand hours ago I never dreamed of dreaming about having a dream.

Let’s see what’s on your mind. I hereby elect your wife to live on another planet than you, while simultaneously living on a planet where you live.

I fire cannons into a sea of workaholic piss and nobody laughs? Why is that? Why is that? you ask. Please don’t ask.

I tilt a boat and cum on a rope.

I raise the dead and utilize child neglect.

Ho ho ho, it is Christmas, but where is Santa?

He murdered your entire family in Lalandia.

Merry Christmas, your highness/casual abortion!