The Seven Days of GRI-BAR

D|o|G, 2019 | Siden oldtidskulturerne i Mellemøsten har idéen om en uge bestående af syv dage bredt sig til at omfatte nærmest enhver del af menneskeheden. Allerede den ene af de gammeltestamentlige skabelsesberetninger i Første Mosebog fortæller om skabelsens syv dage, og på samme måde er det babylonske epos Enûma Eliš optegnet på syv tavler. I det seneste digt tager D|o|G – Diaper of Glory – tråden op, idet digteren på samme tid bekræfter og overvinder den overleverede tradition. En åndshistorisk bedrift, hvis lige næppe er set i det hidtidige civilisatoriske forløb.

The Seven Days of GRI-BAR

Day 1. The socket of the undercooked kilo bayonet has been tampered with.

Day 2. The socket now remains in full police custody.

Day 3. The socket is seen laughing and shopping on Egyptian heavy metal soil.

Day 4. The socket had a brief encounter with a sunken city and realised that the sight of collectable deer gel is only worth the price of a nunchuck upbringing.

Day 8. The socket was ahead of another time, not but only its own time and not another time.

Day 5. The socket got killed/was offered a fun otter hat and began to dig a grave in its own sporty asshole.

Day 6. The socket bought a pair of expensive socks and is now forever engraved in un-/off/above trusted computer silk.