The formalities of being locked up with ammunition in your pants

D|o|G, 2017 | I vor tid hærger terrorismen, og overbefolkning fører til hungersnød og menneskelig fornedrelse. Vi kender problemerne, og vi kender også nogle af løsningerne; men vi vil ikke tale om dem, eller vi tør ikke realisere dem. Vi er fanget i principielle dilemmaer imellem reelle og indbildte begrænsninger i borgernes frihed, statsmyndighedernes kontrolmuligheder og den apolitiske, men dog politisk påvirkede natur. Ind i dette eksistentielle ingenmandsland råber D|o|G – Diaper of Glory – igennem sin verdenspoesi til den forvirrede og frustrerede menneskehed for at give den råd, mod og styrke til selvbesindelse og handling. Et sandt mesterstykke fra digterens hånd.

The formalities of being locked up with ammunition in your pants

The tiger smiles at the helpless man.
The crow wonders about the smiling tiger.
The helpless man is now in his bed, but not in his own house.
I thought I had a family, but I’m a blouse.

At the core of life and its sycophant buddies lie the crumbling pieces of subliminal crying, dolphin wind.
I wish the world would unite in homicidal African guilt, and as that is happening, I wish it would go away again.

No it is not okay! It will never be okay to just skip in line when there is a line to begin with.
So yes, it is ok to skip in line.
Bottom conclusion: Never skip in line, unless there is a line to begin with.
Let the children melt on and around the Sun while adult testicles sing from the stars with a heavy untrustworthy karate accent.