Remove this burning cockroach from my roof

D|o|G, 2005 | Den konstante personlige udvikling i sammenhæng med slagordet “uddannelse for livet” sammensmeltes til en poetisk syntese, der ikke lægger skjul på de stærke personlige bindinger, som sammen med tidens gang giver endnu et robust indspark i debatten om den europæiske integrationsproces.

Remove this burning cockroach from my roof

Remove this burning cockroach from my roof (open by night in central Malta)

You behold my lost wrestler suit in your sexual pocket, and even though I am still a squirrel and you lick and hide my dirty male magazines, I want you to know that I swim inside this bubble of semen and old cola. I am never dancing at school but that does not mean that you are allowed to blur my eyes with the forbidden fruit of European and sweaty male fingers.

See you on tour!