One trillion wrongly diagnosed handkerchiefs

D|o|G, 2017 | Sand kunst er på samme tid til stede i tiden og virkeligt tidløs, et bindeled, en strøm fra fortiden igennem nutiden og til fremtiden. Samme kendetegn findes derfor naturligvis også i dette digt fra D|o|G – Diaper of Glory – der på samme tid griber tilbage til fortiden, belærer nutiden om sandheden og viser en vej mod fremtiden. Digteren knytter an til de gammeltestamentlige klagesange, ikke mindst salme 137, der besynger jødernes hårde skæbne ved fangenskabet i Babylonien: »Ved Babylons floder / sad vi og græd« (Sl 137,1a). Digteren ser sandheden og skønheden og retfærdigheden, og det, han har set, holder han ikke tilbage fra sine læsere og tilhørere.

One trillion wrongly diagnosed handkerchiefs

I see dragon fruits combing their chest hair from afar.

I see sweat/sweets very close to sweet/sweaty sweaters.

I see trees in the not too distant tree horizon.

I see juice as something drinkable and as a danceable obligation for modern soft hardware.

I see impolite tokens in the dark rivers of Babylon.

I pleasure myself with Sega Mega Drive mittens to the sound of people crossing borders.

I am excrement, son of poo.