Make a copy of a copycat’s copy

D|o|G, 2016 | I en tid, hvor terrorisme, global økonomisk usikkerhed og manglende politisk lederskab præger og plager vores gamle land og den ganske planet, griber D|o|G – Diaper of Glory – ind med en opsang til det rodløse, vestlige menneske. I et opgør med den postmoderne laissez faire-tænkning og ungdommens stadige jagt på et nyt, tomt kick via de “sociale” medier viger digteren ikke tilbage for at påtage sig den tunge, men nødvendige byrde: at være samvittighedens og ansvarets stemme i et samfund, der uden rorgænger driver for vinden på vej mod sin ubesungne og ubegrædte undergang.

Illustration til digtet udført af billedkunstneren KJE.

Illustration til digtet udført af billedkunstneren KJE. © 2016 KJE.

Make a copy of a copycat’s copy

I see owls guarding the Sun from verbal insults in a slimy South American boutique, while I cry for 1400 hours and smile somewhat.

Me and my only friends debate whether I exist or I’m a horrendous career shovel, and I must admit they are all probably murderers.

Well well well, that is most likely a well.

There is such a fury in the past of another dimension in another universe, where time is a big fat stinking carcass of a typewriter.

Hello people, don’t you realise that nobody cares about you? I’ve said it before and I’ll say it again, everybody cares about you … a lot, and I really mean it … as in a joke, where I really mean they care.

Don’t go hiding in the glove compartment of an Italian tenor’s tumour kitchen when the exit hole of a jeweller skull in a newly developed suicide photo is still completely closed.

Stay hard and utterly weak!