Hello wonder woman, you seem sad and pretty upbeat

D|o|G, 2006 | Den klassiske stil, der har bragt D|o|G ind på den europæiske og globale kunstscene, ses igen i denne smukke komposition, der trækker paralleller tilbage til de opdagelsesrejsendes tidsalder, hvor den europæiske identitet eller mangel på samme blev grundlagt af de stolte havfarere; imidlertid er der ikke blot tale om historisk nostalgi, for den stærke digter trækker straks – og med overraskende kunstnerisk elegance – tråde op til den senmodernistiske mands liv som individ og element i verden af i dag. »På alle måder bemærkelsesværdigt« er, hvad der med rette kan siges og vil blive sagt i nu- og eftertid.

Hello wonder woman, you seem sad and pretty upbeat

Old and used diapers fill my apartment with a smell equal to the look of my 76-year-old drunken Spanish anchor boyfriend. I love you; I really love you, even though you always arrest me when I, hooked on heroin, harass your family and relatives at speedway get-togethers. I drown in Lego and songs from the neighbour’s boy, who apparently is trapped in my basement. I wonder if I should get a sex change, but I am fine as a 25-foot tall pelican pimp. Hope is well at the police station and if not, call me and leave your number, and I will arrange a date; but you wear a used dress full of stains and Japanese yens. Uhh la la, you look trendy and modern when you vomit, so I will most defiantly see you around the bus stop where I will give you a lap-dance if you give me loads of booze, drugs and a higher level of education.

See you at the drive in…