For the love of God, there’s no goddamn love!

D|o|G, 2014 | Stærkere, smukkere og mere fuldkommen end nogensinde – anderledes kan man næppe vurdere D|o|G’s digtekunst. Kan man vel?

– Nej!

Lige præcis. D|o|G skaber i sit seneste mesterværk en fuldendt syntese af liv og død, kærlighed og had, og tankerne ledes uvægerligt hen på ét af de måske betydeligste teologiske værker fra anden halvdel af det 20. århundrede, nemlig Eberhard Jüngels Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus. Samtidig viser digteren endda sit ultimative æstetisk-etiske overskud ved at indflette udblik til uddannelsesvæsnet såvel som telekommunikations­industriens udfordringer. Kan noget tænkende, følende, levende menneske ønske sig mere?

– Nej!

Netop.

For the love of God, there’s no goddamn love!

Hang in there and shut your anatomically correct face, face hater!

Kilometres of evil and somewhat happy murder scent persuade me to quit my higher level of education, in order to become a used bandage on the forehead of a poor antelope.

Yes, I have been away for a long time and so what? I have only been away, because living with an argumentative, acid infected landline phone is very, very difficult, but also probably the easiest thing I have ever done.

Sharp, juicy, creamy, deadly and out of breath is the way I describe all my currently living children, all inhabited in the sweaty asshole of a new-born scissor.

You should call me, only on the second day between the fifth and eighth day of the last day, the day before you die.

Keep humming and stealing.