2 times Academy Award winner … applause

D|o|G, 2016 | Splittelse, mistillid og vrede præger det politiske miljø såvel i den “nye” som i den gamle verden, og mange står rådvilde over for en fremtid, der synes usikker – præget som den er af uløste og måske uløselige globaliseringsproblemer, fremmedgørelse og menneskets overflødiggørelse af sig selv i kraft af automatisering og robotisering. Ind i dette mørke råber D|o|G – Diaper of Glory – med nærmest overmenneskeligt klar røst til den vantro befolkning; og folket får hermed kraft og styrke til at besinde sig på sig selv, løfte det tyngende åg igen og bære deres sønderskudte samfund videre endnu nogle skridt. Genremæssigt synes digtet på nærmest heroisk vis at forene den årtusindgamle, gammeltestamentlige visdomslitteratur med en evigt vedkommende ligefremhed.

2 times Academy Award winner … applause

Wealthy combat shampoo and born again MP3 files invade the laughable architecture of a burning underground strip joint consul.

Let anyone inside your house, while inserting a flute into the head of your spouse.

Don’t become friends with the past, hang out with suicide bombers, ‘cuz it’s a blast.

Tilt the people to the right, for there is not a mighty problem in sight.

As my condom calendar blushes, I too become a pie of filth.

And even though nothing really rhymes, horns on the bench you may find.

When you’re running to the comfort of a siren, tricky bloody body parts swim before the diamond.

So as long as you figure out yourself, on a compact disc your heavy lonesome balls will dwell.