Thoughts upon bitches

Da Poet, 2010 | Den danske salmeskat stammer overvejende fra forne tider og tæller blandt sine største navne giganter som Thomas Kingo, Hans Adolph Brorson og N.F.S. Grundtvig. Derimod er ligestillingstanken et udpræget mere moderne fænomen, og det kan vel med nogen ret siges, at den egentlige ligestillingsisme først har vundet rigtig genklang i anden halvdel af det 20. århundrede. I tilslutning til traditionen og i en nuanceret stillingtagen til ligestillingen har Da Poet her præsteret en salme, der uden videre kan siges at tage over, hvor mestrene slap, og som uden tvivl vil blive husket som den uforglemmelige stordåd, der gav den ideologiske ligestilling dens banesår; alle berømte og gode mænd – og alle kvinder, uanset bryststørrelse – må vige for Da Poets nye salme.

Thoughts upon bitches

Most bitches believe they are equal
And some of them dare to proclaim
Give me mercy, give me mercy
For I really don’t giv’a shit!

In a world full of bitches
Sexism evolves
But the bitches are proclaiming
And I still don’t giv’a shit!

Some bitches are skinny
Some bitches are fat
Most of them have good tits
though

The bitches demand respect
How they dare, how they dare
Complaints and assertions
Are what they do

All of the assessments
End up in litigious gossip
Having the presumption of a dandy brush!
Stick in it there, just as you like!

Some bitches are skinny
Some bitches are fat
Most of them have good tits
though

When bitches demand respect
Make sure they eat that fuckin’ porn
When the stomachs are full
You make sure they eat some more (you fucking bitch!)

You’d like to know
What’s up with these bitches
Wouldn’t you?
Of course you wouldn’t, you progressive

Some bitches are skinny
Some bitches are fat
Most of them have good tits
though