The guts of Satan

Da Poet, 2006 | I en verden, der ikke blot præges af civilisationernes sammenstød (såfremt man i det hele taget godtager denne tese), men også af en konflikt imellem den såkaldt moderne tankegang og de af tidligere tiders storhed prægede tankesæt, kommer Da Poet på banen med et digt, der med sin indholdstyngde og altgennemtrængende skønhed er svært i fuldt mål at sanse, selv for den kritiske læser. I et skarpt opgør med relativisme og forskelsløshed giver Da Poet umiddelbart udtryk for en tankegang, der kunne virke fremmedartet, men som blot har iklædt sig kætteriets fåreklæder for at kunne støde en middelalderens lanse igennem det ugudeliges hjertekule; og dermed har digteren givet sit bidrag til ikke blot kulturkampen, men også den stadige strid imellem kosmos’ magter.

The guts of Satan

The guts of Satan may be perceived
as long as you drive him nuts.
He lives on a jolly farm with hookers;
these hookers he currently eats.

The guts of Satan will never be dragged
around your tiny, hairy arse.
Oh my God! – or Satan as it is –
I’m talkin’ dirty!

Keep talkin’ dirty they prefer me to.
The hookers love it
– do you?
Yes you do – and therefore you must be a hooker.

The grin and sorrow from Satan
has never been accepted or perceived.
He loves them hookers
on the jolly farm that is.

A poem about Satan and hookers
that must be a sin;
but it isn’t
and you know why.

The funny conclusion will be
that we will end up fighting
for reasons that are beyond this world.
I don’t know what to write in this very last line.