The Emperor

Da Poet, 2007 | Som en sublim kommentar til spørgsmålet om moralen og dens rolle i det moderne samfund samt i teologien står dette digt frem i lysende klarhed og eminent konsistens. Med forbindelser tilbage til kampen mod Georg Brandes og dennes litteratur- og kulturkritik såvel som til det evige dilemma om magtfordeling og lydighed sætter Da Poet nye grænser for diskussionen af modernitetens sædelighed eller mangel på samme, og der synes derfor ikke at kunne rejses tvivl om, at digteren hermed igen har mejslet sit navn ind på tavlerne over det 21. århundredes betydeligste kunstnere.

The Emperor

There is a man with a huge wang
Some know him as “that guy with the wang”;
others know him with regret.

I know him as the guy who uses his wang.
Sometimes he uses it in the bed;
sometimes in an airplane bathroom.

You know him as a fair guy
who parades his wang to everyone he sees.
You sometime see him and therefore his wang.

You will probably critize this poem
because you find it grotesque and vulgar
(or perhaps you find it illegal when using an old fairytale’s plot without consideration with regard to copyright and other interesting questions that a lawyer probably would be better to describe).

How can you use a huge wang modest?
Try using it in the kitchen
– dip it in the soup!

The bigger the wang is the more power some say.
I say the same:
If you’re huge – you will have something undefined and nevertheless dangerous.

This is why I wrote the poem:
To describe the power that follows with a huge wang
and to describe myself actually.

The guy with the huge wang belongs to The Emperor.