The day you die

Da Poet, 2003 | Kun de allerstørste digtere i kunsthistorien har været i stand til at udtrykke følelser om liv og død på en så gennemborende, smuk og dog pæn måde, som Da Poet gør det i dette digt. Et spørgsmål som »Hvad er meningen?« er ofte blevet hæftet på dette digt, og det er netop dette eksistentielt vigtige spørgsmål, der indrulleres i de løbende fiktioner i digtet.

The day you die

The day you die
I will eat without your mom
She will make the turd look fine
But you are not in the world any more

The day you die
I will look at the tree and say:
My God I love them trees!
But you are not in the world any more, bitch!