Oh bitch

Da Poet, 2004 | Med dette vidunderlige digt lægger Da Poet sig i kølvandet på kunstnere som Johann Wolfgang von Goethe, der i sit værk om Faust fokuserede på de djævelske fristelser i livet; Da Poet præsterer her at gøre det samme og samtidig inddrage kendte notabiliteter af forskellig beskaffenhed fra sportens og politikkens verden. Særligt i kraft af sidstnævnte tema formår Da Poet at skabe forbindelser til såvel barndommens betydning for den amerikanske bilindustri som spørgsmålet om kvindens stilling i fremtidens Tyskland.

Oh bitch

Oh bitch,
in Heaven you see them eyes of glittered bee(s)
But mamma won’t listen to me
I like it hot and sweet, Mohammed Ali.

Today the preacher won’t preach
George W. Bush is selling his seed
That is what happens on a Sunday afternoon
only for the purpose of hate and the Devil.

You love the cunt in sweet lemonade
your daddy however just won’t listen to you
because you suck it so well and German,
so you don’t see the hammer between the legs and fire it all up.

This was all to you niggaz in da building
(or is it house?
I don’t know,
grew up in Hammarby and NOT Detroit you silly witch!)