Den dansende ko så øm

Da Poet, 2005 | “Aldrig en jøde uden en motor” er det blevet sagt, og i samme åndedrag kunne man tilføje: Aldrig en interessant kunstnerisk strømning uden at Da Poet er parat med et smukt, gennemarbejdet, inspireret og sammenhængende digt. I dette sublime digt bevæger Da Poet sig ind på hidtil uudforskede områder, idet naturen og dens mangfoldige strukturer såvel som USA’s geostrategiske position og infrastrukturelle forhold sættes i et kritisk lys; samtidig skabes der dunkle referencer til de fossile kulbrinte-brændstoffers indvirkning på barndommens uskyldige leg i en verden præget af et sandt nærings-inferno.

Den dansende ko så øm

Hvorfor drikke af åen blid?
Hvorfor spise af brødet hårdt?
For hvem i tragten så
den store kæmpe uden sværd?

Fortidens synder vaskes væk
fra bilruden på landevej.
I USA man fandt den iltre bæk;
heri lagdes ikke sværd.

Barnet græder,
hesten vrinsker,
og græshoppen spiser sig mæt i olie.

På hovedvej 42 du stopper,
finder liget af gammel mand
i grøften, snavs er omgivet ham,
og du ser resterne af flæske-sværd.

Du møder klokken 9 på arbejde,
der mangler flere bekendte;
er disse virkelig af stormen fløjne?
I så fald trækker du sværd.

Barnet græder,
hesten vrinsker,
og græshoppen spiser sig mæt i olie.